Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2013

Poziomka1
3048 baa6
Reposted fromelas elas
Poziomka1
7373 ea41 500
Reposted fromisilme isilme viadrunkwhipster drunkwhipster
Poziomka1
1812 9ecd 500
Reposted fromvill vill viadrunkwhipster drunkwhipster
Poziomka1
3798 986b
muff wrapping 

December 07 2012

Poziomka1
Przepraszam. Niewyspana robię się wredna.
Reposted fromrozaliee rozaliee viawildness wildness
Poziomka1
3844 7c39
Reposted fromjustinek justinek viawildness wildness
Poziomka1
Poziomka1
Reposted fromsymultana symultana viacynamon cynamon
Poziomka1
8926 8d07
Reposted fromcalifornia-love california-love viacynamon cynamon
Poziomka1
3734 e90b 500
orest. 
Reposted fromgalaxie500 galaxie500 viacynamon cynamon

November 25 2012

Poziomka1
4359 1139
Reposted fromkaha kaha viahighheels highheels
Poziomka1
4252 8732
Reposted fromDOBRADUPA DOBRADUPA viamiischa miischa

November 06 2012

Poziomka1
9972 2f04
640
Reposted fromvinicius081 vinicius081 vianieznajoma nieznajoma
8803 fe2f
Reposted frommrautyna mrautyna viacynamon cynamon
Poziomka1
Zjada mnie w środku, Pożera mnie całą- nic nie zostawiając.
Jak Alicja w krainie Czarów spadam w dół wszystko opuszczając,
podążając wśród magicznych miejsc szukając
Poziomka1
3534 0da9 500
Reposted fromcygaretka cygaretka viaBlackkRose BlackkRose

October 30 2012

Poziomka1
2721 c555 500
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viajunk junk
Poziomka1
Reposted fromoll oll viajunk junk
Poziomka1
2342 3c5d
Reposted fromIlosemysenses Ilosemysenses viajunk junk
Poziomka1
Reposted frompurpleswag purpleswag viajunk junk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl